De coach stelt zich verder voor

mrt 19, 2021

Praktische info

Naam
Licht bij verlies
Plaats
Eindhoven
Land
Nederland
Telefoon
06-83849307
Aanbod
Innerlijk kind therapeut, Psychosociaal therapeut, Miskraambegeleiding, Traumaverwerking, Persoonsgerichte benadering, Individuele begeleiding, Online opties, Mogelijke vergoeding zorgverzekering, Meertalig, Systemische (rouw)therapie

Persoonlijke info

Foto
Voorstellen
Mijn naam is Arnie van Vegchel (1969) en ik heb een therapiepraktijk in Eindhoven. Ik ben erkend psychosociaal therapeut en gecertificeerd systemisch rouwtherapeut. Verlies loopt als een rode draad door mijn leven. Ik werd er op zeer jonge leeftijd al op verschillende manieren mee geconfronteerd. En later werd dat niet minder. Naast het verlies van dierbaren door overlijden, heb ik een aantal miskramen gehad en ben ik ongewenst kinderloos. Verder heb ik te maken gehad met verlies van werk, verlies van relaties (o.a. echtscheiding) en met regelmatig (ernstig) ziek-zijn. Ik heb nog steeds te maken met chronisch ziek-zijn. Hierbij heb ik me vaak eenzaam gevoeld. Ik heb veel geleden, maar ook veel geleerd van mijn verlieservaringen. En inmiddels zie ik deze als een wijze leraar, die mij naar mijn licht en kracht hebben gebracht en mij hebben gemaakt tot wie ik nu ben en waar ik nu sta.
Werkwijze, kenmerken en kwaliteiten als coach én mens
Primair werk ik volgens de presentiebenadering. Dit is in principe geen methodiek, maar een (werk- of levens)houding, die uit gaat van het er zuiver en oprecht zijn voor de ander. Dit betekent dat ik mij zo zorgvuldig mogelijk probeer aan te sluiten bij en af te stemmen op jou en op wat jij nodig hebt. Zodat jij je volledig gezien en gehoord voelt en je volwaardig mens voelt. Doordat ik zo op jou afstem en jou onvoorwaardelijk accepteer, ontstaat er een liefdevolle space; een ruimte voor wat zich niet laat maken of afdwingen. Het is een manier van werken die de relationele afstemming als basis voor hulp en steun ziet. Daardoor ontstaat er een vertrouwensrelatie en komt er ruimte voor dat wat er ten diepste leeft. Door samen licht te schijnen op de donker(st)e stukken, krijgen deze kans om te helen. Mijn werkwijze bestaat, naast het voeren van gesprekken, uit (familie)opstellingen door middel van de Poppetjestaal of vloerankers, Voice Dialogue, ontspanningsoefeningen, visualisaties en inzichtkaarten. De keuze voor de werkwijze is afhankelijk van de situatie en hulpvraag en altijd in overleg. De gesprekken zijn in principe face-to-face op mijn praktijk. In uitzonderingsgevallen is huisbezoek of online begeleiding mogelijk of een wandeling in de natuur. De frequentie van de begeleiding is doorgaans eens per twee weken. Een sessie duurt gewoonlijk gemiddeld anderhalf uur, maar kan uitlopen afhankelijk van de hulpvraag, situatie en wensen. Ingrediënten voor een succesvolle begeleiding en resultaat zijn: oprecht contact, integriteit, vertrouwen, doelgerichtheid, maar ook plezier. De begeleiding is altijd naar binnen gericht, aangezien ik ervan overtuigd ben dat iedereen de antwoorden al in zich heeft. En de kracht in zich heeft om de uitdagingen van het leven te overstijgen.
Reden om coach te worden
Ik heb altijd een buitengewone interesse gehad in (het helpen van) mensen, met name de meest kwetsbare mensen van de samenleving. Ik heb zelf op jonge leeftijd veel meegemaakt, waardoor ik hoogsensitief ben en een groot inlevingsvermogen heb ontwikkeld. Daarom heb ik naast mijn dienstbetrekkingen in het bedrijfsleven altijd gewerkt in diverse vrijwilligersfuncties in de hulpverlening. Zo heb ik 13 jaar gewerkt als contactvrouw voor lotgenoten van de Stichting DES*-groep, regio Limburg en Brabant. Ik heb ervaring opgedaan in het werken met stervenden bij Hospice de Regenboog te Eindhoven. En ik was maatje bij Humanitas voor jongeren die uit de jeugdhulpverlening kwamen en voor slachtoffers van mensenhandel en loverboys, en risicomeiden. In 2007 heb ik definitief de overstap gemaakt naar de hulpverlening en ben ik fulltime gaan werken in de daklozensector. Ik heb gewerkt bij SMO Helmond, Novadic-Kentron, NEOS Eindhoven en Housing First (samenwerking tussen GGzE, Leger des Heils en Neos). Ik ben dankbaar voor de ruim 10 jaar dat ik hier ervaring op mocht doen. Ik ben daar werkzaam geweest met de meest kwetsbaren van de samenleving en kreeg te maken met heftige (veelal psychische en verslavings)problematiek van mensen die in hun leven in de meeste gevallen zo ongeveer alles hadden verloren. Op 1 oktober 2019 ben ik mijn eigen praktijk gestart. *DES is de afkorting van Diethylstilbestrol, een medicijn dat tussen 1947 en 1975 aan zwangere vrouwen werd toegediend om een miskraam te voorkomen. Later bleek dit medicijn schadelijke gevolgen te hebben. Vooral afwijkingen aan de geslachtsorganen en een verhoogde kans op een zeldzame vorm van vaginakanker bij de dochters geboren uit deze zwangerschappen.
Eventuele eigen ervaring rondom ongewenst kinderloos zijn
Doordat ik DES*-dochter ben, ben ik al vanaf m’n 12e jaar onder behandeling van een gynaecoloog. Hierdoor heb ik twee keer een afwijkende PAP-uitslag (PAP 3a en PAP 3b) gehad. En ben ik, na 5 miskramen, ongewenst kinderloos.
En verder...
Je kunt rekenen op oprechte betrokkenheid en een objectieve benadering. Ik ben liefdevol en onbevooroordeeld aanwezig. Daarmee geef ik veiligheid en ruimte, zodat jij de nodige stappen naar binnen kunt (of durft te) maken en je jezelf weer kunt vinden, voelen, vertrouwen en zijn.