Privacyverklaring

Kinderwensonvervuld.nl verwerkt je persoonsgegevens op een veilige en transparante manier. De hiervoor verantwoordelijke persoon is Carla Beukers, te bereiken via info@kinderwensonvervuld.nl. Hieronder lees je wat wij van jouw gegevens opslaan, hoe, waarom en hoelang we dat doen en wat hierin jouw rechten zijn.

We verzamelen de volgende persoonlijke gegevens van je, maar alleen na jouw toestemming. Je hebt het recht om deze toestemming te allen tijde weer in te trekken.

  • Naam
  • Adres
  • Email
  • Telefoonnummer
  • IBAN
  • IP-adres (bij een bericht via of op onze website)

Je bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken, tenzij je de keuze maakt om contact met ons op te nemen, om welke reden dan ook, of een boek bij ons besteld.

Deze gegevens worden door ons gebruikt voor de verwerking van je bestelling of voor het leggen van verder contact en bewaard gedurende de tijd dat het verkoopproces loopt of er contact is met ons. Je gegevens zijn zichtbaar voor medewerkers van kinderwensonvervuld.nl en voor de derde partij die onze betalingen regelt, Stripe.

De facturen worden voor onze administratie en belastingzaken zeven jaar gearchiveerd. Daarna worden deze definitief vernietigd.

Het is jouw recht om te vragen om inzage in deze gegevens, evenals dat het je recht is om ons te vragen je gegevens te veranderen of helemaal te verwijderen.

Reageren op een blog mag met je echte naam, een verzonnen naam of anoniem. Je mailadres hoef je niet te geven. Daarnaast slaat onze website cookies op op jouw computer. Deze cookies zijn nodig om onze website te laten functioneren. Dit zijn de enige cookies die wij gebruiken.

Onze website wordt gehost door Vimexx via een beveiligde verbinding. Dat laatste betekent dat anderen de door jouw gegeven informatie niet kunnen onderscheppen. Vanwege het delen van serverruimte hebben wij extra beveiliging geïnstalleerd op onze website.

Mocht je klachten hebben over onze werkwijze, dan kun je bezwaar maken bij ons. Laat ons weten wat je daarin anders wilt via email info@kinderwensovervuld.nl. Mochten we er samen niet uitkomen, dan mag je altijd naar de rechter stappen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.